Naším cílem je poskytovat komplexní úklidové služby v co nejvyšší kvalitě (dle požadavků klienta). Zaměřujeme se zejména na dlouhodobou spolupráci. Poskytované služby jsou prováděny v nejlepší možné kombinaci cena/požadovaná kvalita. Provádíme úklid kancelářských budov, skladovacích prostor, výrobních hal, výrobních linek, venkovních prostor, bytových domů, škol a dalších objektů.

Naše služby lze rozdělit do těchto fází:

1) Na základě jednání s klientem vymezit a stanovit základní potřeby úklidových služeb s maximálním ohledem na kvalitu výsledného produktu klienta. Navrhnout úklidové plány, časové souslednosti prováděných prací, osoby určené pro jednání atp.

2) Následně provedeme implementaci schválených úklidových standardů proškoleným a zkušeným týmem pracovníků s ohledem na minimální dopad na pracovníky klienta.

3) Po uplynutí jednoho až třech měsíců bývá zpravidla provedena ve spolupráci s klientem optimalizace nákladů,  vynakládaných na úklidové a související služby, (při implementaci služeb u menších klientů nebývá tato část realizována, neboť naši zkušení pracovníci jsou schopni zcela přesně definovat a dohodnout služby již v první fázi).

4) Po provedení implementace a optimalizace poskytovaných služeb se zaměřujeme na důsledné dodržování a neustálou kontrolu prováděných prací.

5) Samozřejmostí je pravidelná aktualizace v případě změny (změna výroby, rozšíření na vícesměnný provoz, změna typů povrchů, rozšíření uklízených prostor, atp.) Reagujeme okamžitě a upravujeme úklidové plány, dle nových požadavků, (nejpozději do 72 hodin od nahlášení změny, zpravidla do 12-ti hodin).


DETAILNÍ NABÍDKA SLUŽEB*

1) dle konkrétních podmínek dohodnutých s klientem jsme schopni garantovat pevné a neměnné roční ceny VŠECH prováděných úklidových a dalších služeb a to až 5 let od podpisu smlouvy

2) v případě neuklízení na základě požadavku klienta poskytujeme 100% slevy

3) sankční ujednání, v případě nekvalitně nebo neúplného neprovedení prací, až do výše 3 měsíčních cen úklidu, je u nás naprostou samozřejmostí

4) úplná komplexnost nabízených služeb – naše služby standardně zahrnují

 • běžný denní úklid, noční nebo víkendový úklid

 • pravidelné mytí oken

 • pravidelné čištění a kartáčování koberců

 • pravidelné strojní čištění vyhrazených úseků

 • pravidelné čištění výpočetní techniky a dalšího kancelářského zařízení

 • pravidelné čištění žaluzií (horizontálních i vertikálních)

 • pravidelné čištění mříží

 • úklid výrobních linek

 • další speciální čistící práce, jako jsou voskování podlah, krystalizace podlah, pokládání a strhávání polymerních vosků

 • bezplatnou dodávku, instalaci a servis hygienických systémů (dávkovače tekutých mýdel, dávkovače papírových ručníků, koše na papírové ručníky, zásobníky toaletních papírů, zásobníky tekuté solviny, zásobníky ochranných krémů na ruce, zásobníky hygienických sáčků…)

 • neomezenou spotřebu hygienických potřeb (toaletní papíry, papírové ručníky, tekutá mýdla, solviny, krémy na ruce)

 • letní venkovní úklid (včetně zajištění strojního úklidu asfaltových ploch)

 • garantovanou zimní údržbu s odklizením sněhu do přesně vymezeného času (včetně zajištění strojního úklidu asfaltových ploch – pluh nebo pluh + posyp)

 • praní a žehlení prádla, včetně zajištění odvozu, identifikace a třídění prádla dle požadavků klienta, zajištění jeho výdeje a sběru

 • standardní pojištění prováděných služeb pro případ poškození majetku klienta (nebo majetku třetích osob) v minimální výši 5.000.000,- Kč (toto může být Smluvně upraveno jinak, i na částky vyšší)

 • klientům se smlouvou nabízíme nadstandardní přístup, rychlé řešení všech požadavků (zpravidla do 2 hodin od nahlášení), započetí mimořádných prací již za 15 minut od nahlášení požadavku, profesionální osobní přístup provozního manažera nebo manažera služeb, založený na otevřenosti, vstřícnosti a ochotě

 • jsme připraveni a schopni převzít stávající pracovníky do pracovního poměru u naší společnosti za stejných platových podmínek a tím ušetřit náklady klienta na případné vyplácení odstupného

 • v při započetí spolupráce provádíme generální úklid všech prostor a povrchů tak, aby v co nejkratší době od započetí spolupráce byl nastaven standard vysoké kvality poskytovaných služeb

 • jsme schopni zajistit také strážní službu ve spolupráci s renomovanou Českobudějovickou službou

Případné další práce zde neuvedené jsme schopni poskytovat dle další dohody.

V případě čištění a úklidu výrobních linek, klimatizací apod. jsme schopni tyto činnosti převzít a zajišťovat našimi pracovníky, za prokazatelně nižší náklady, než jsou náklady klienta.

Jsme schopni převzít a implementovat příslušné směrnice a příkazy klienta do našeho systému ISO 9001 tak, aby byla garantována nejvyšší možná úroveň kvality a spolupráce.


*Všechny výše uvedené konkrétní podmínky jsou stanoveny příslušnou Smlouvu, výše uvedené podmínky jsou pouze orientační, nelze je nárokovat.

Copyright (c) 2009 KVALITA – družstvo služeb. Všechna práva vyhrazena. webdesign by Štefan Mazáň.